česky / english

Svět PET

Venkovu se sociologicko-fotograficky věnuji od poloviny 80. let. Posledních devatenáct let se především zabývám pozorováním života strašáků. Ti mě zajímají i z titulu mé druhé profese – profese sociologa.

Můj dlouhodobý zájem o předmětný svět člověka a hledání „umění“ v něčem, co bylo vytvořeno z ryze pragmatických důvodů, charakterizuje i můj druhý dlouhodobý projekt zaměřený na venkov – ART LAND. Resp. jedná se vlastně o projekt jeden, neboť strašáci svým způsobem do ART LANDU také patří. Koneckonců i v tomto souboru mi občas vstoupili do záběru.

Ze skupin objektů, které pravidelně na venkově sleduji jsou objekty vyrobené z plastového odpadu. Na boom nevratných PET lahví, který počátkem devadesátých let výrazně proměnil strukturu odpadu u nás, svérázně zareagovali obyvatelé venkova. Použité plastové obaly našly díky „zlatým českým ručičkám“ své další praktické využití a spoluvytvářejí tak dnes svéráznou estetiku současného venkova. Je to dobře nebo špatně? Mimochodem, podle světových statisk jen asi 2 % PET lahví končí v uzavřeném cyklu recyklace.

☛ Pokračujte do galerie Svět PET

Home made traktory

Navzdory stále přísnějším dopravním předpisům stále brázdí naše silnice. Jsou prakticky nezničitelní. Malorolníkům pomáhají s polními pracemi často veteráni, kterým je už více než čtyřicet let. Jejich autoři jsou na ně také patřičně pyšní a nenechají na ně dopustit. Předávají si je jako rodinný poklad z generace na generaci.

Mluvím o domácích traktorech tzv. samodomo. Říká se jim také traktory „RVHP“, protože byly vyrobeny z dílů pocházejících ze zemí tehdejšího socialistického tábora. Jsou mizejícím fenoménem našeho venkova, který výmluvně dokládá existenci „zlatých československých ručiček“.

Jedná se svého druhu o druhotnou recyklaci tabulkově již odepsaných strojů. Pospojováním jejich fungujících či opravitelných částí vznikl „nový“ objekt, který se víceméně podobá malotraktoru. Fascinující je nejen skutečnost, že tahle plechová monstra ještě vůbec jezdí, ale i jejich svérázný tuning, který jim často dává kouzlo dětských hraček. Co kus, to originál, jev ve světě zřejmě ojedinělý. Abych byl přesný, četl jsem, že něco podobného se odehrávalo i v sousedním Polsku.

☛ Pokračujte do galerie Home made traktory

Rudolf Šmíd