česky / english

Sociologie?
/sociologická animace II/ 2013

Animovaný dokument SOCIOLOGIE? je vlastně reklamou na studijní obor sociologie. Ve třech minutách proběhne jakýsi rychlokurz této společenské discipliny, který diváka postupně provede obecnou sociologií a následně sociologií nových médií v kontextu pacifismu, terorismu a alkoholismu. Dále film ukazuje základní hodnotové orientace z pohledu sociologie politiky. Dotkne se rovněž problematiky současného životního stylu - zdravého i nezdravého.

V koncentrované podobě nastíní témata vybraných oborových sociologií, jako je sociologie bydlení, sociologie volného času, sociologie propagandy, sociologie náboženství, sociologie venkova, sociologie města, sociologie mládeže a nepřímo i sociologie rodiny. V záveru film představí jak nejvýznamější zakladatele této vědní discipliny, tak i její současné osobnosti v českém i světovém kontextu.

Student voices – Markéta Machková and Pavel Zajíček, Sound Designer – Jaroslav Kořán, Post Production – Michal Šverma, Animation and Drawings by Jana Švermová, Production, Story, Writing, Photography and Direction by Rudolf Šmíd.

Produced for Institute of Sociological studies, FSV, Charles University Prague
© 2013 Rudolf Šmíd – Rudolf III. production.

Česká verze spotu


Kronika Oldřicha S.
/sociologická animace/ 2011

Pana Odřicha S. jsem poprvé potkal v roce 2005. Tenkrát mu bylo sedmdesát sedm let. Bývalý hospodský je kronikář tělem i duší. Kroniky psal hned čtyři najednou – první podle popisných čísel, druhou podle událostí ve vesnici, ta třetí se zabývala místními legendami. Mě ale zaujala ta poslední, nejméně honosná. Byly to vlastně školní sešity, do kterých si Oldřich S. pětadvacet let pravidelně zapisoval nejdůležitější událost dne. Právě tyto zápisky mě fascinovaly. Byl jsem fascinován především tím, jak do života jednoho člověka autenticky vstupovaly jak významné události světové historie, tak i události tzv. malé historie, ve kterých se zrcadlil jeho osobní život.

Z tisíců zápisů z let 1981 až 2004 se nakonec dostako do konečné verze animovaného dokumentu jen čtyřicet šest. Vedle sebe tu stojí významné události osobního života Oldřicha S., život v jeho bezprostřením okolí i události dějinného významu, tak jak v průběhu pětadvaceti let vstupovaly do jeho života. Ve filmové nadsázce za necelých osmnáct minut odehraje dvacet pět let života kronikáře a potažmo i celé naší společnosti. To vše na jednom stole, který tvoří kulisu celého příběhu.

Oldřich’s voice – Josef Somr /CZ version/ and Jan Tříska /ENG version/, Sound Designer – Jaroslav Kořán, Film Editor– Lucie Haladová, Production Manager – Milan Halousek, Music by Bedřich Smetana, Ágnes Kutas a Jaroslav Kořán, Producers – Jakub Hora and Lenka Jiroutová, Animation – David Filcík and Jana Švermová, Director of Photography – Jakub Halousek, Story by Rudolf Šmíd, Writen by Rudolf Šmíd a Jana Švermová, Art Director Jana Švermová, Directed by Rudolf Šmíd. © 2011 Anifest spol. s.r.o.

Ukázka z úvodu filmu

Kronika Oldřicha S. je nejlépe hodnocený český dokument (katogorie krátký film) v zahraničí za rok 2011. Na festivalech animovaného filmu dopadl obdobně.

Účast na festivalech a ocenění filmu
To kostel ještě byl
2002

Sociologický dokument o Šonově.

Střih – Jakub Voves, kamera a fotografie – Rudolf Šmíd, námět, scénář a režie – Magdaléna Rajčanová a Rudolf Šmíd

in: CD Pohyby zrcadla, site specific akce -- organizační, filmová, fotografická a sociologická spolupráce, Praha 2002 Trimedia

© 2001 Rudolf Šmíd a Magdaléna Rajčanová

Rudolf Šmíd