česky / english

Fotografie
Koncerty – Divadlo – Happeningy
Tanec – Architektura – Reportáže
Svatby – Jídlo – etc.


Produkce a realizace výchovně-vzdělávacích filmů a reklamy

Dvanáctidílný seriál cvičení pro seniory Cvičením proti bolesti šířený prostřednictvím internetu na stránkách Seniorům.cz. Zadavatelem je občanské sdružení Život 90 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.


Přednášková a poradenská činnost

Témata: vizuální sociologie – vizuální obsahové analýzy /např. město, venkov, reklama, média/ – terriculologie /věda o strašácích/ – site specific – sociologie prostoru – využití entnometod ve filmové tvorbě – český fenomén zobrazování ženského klína – dějiny sociální a sociologické fotografie – romská problematika – jídlo etc.

Kromě externí výuky kurzu Vizuální sociologie na FHS UK přednášel sociologii prostoru na pražské DAMU. Pravidelně hostuje na předmětu Sociologie venkova na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Zde v roce 2005 založil vědu o strašácích – terriculologii (terriculus; latinsky strašák).Občasně hostuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicícha a Fakultě sociální práce UJEP v Ústí nad Labem.

Přednáší i v rámci kulturních festivalů a dalších akcí.

PechaKucha Night Ostrava Vol. 4 (fotografie z události)
Dům umění, Ostrava 2011


Typografie
Grafická úprava tiskovin – logotypy – webdesign

http://www.renpower.cz/

Rudolf Šmíd